Kolaborativní grippery OnRobot balí jemné bylinky ve společnosti Rosborg Greenhouse

Pěstování a dodávání chutných a čerstvých bylinek vyžaduje velkou obratnost. Je zapotřebí inteligentní automatizace zajišťující, aby výroba byla efektivní, konkurenceschopná a vytvářela dobré pracovní prostředí. To je důvod, proč se největší dánský pěstitel bylin a malých rostlin, Rosborg Food Holding, rozhodl investovat do citlivých, flexibilních  robotických gripperů od OnRobot, kteří s rostlinami manipulují. Byliny se používaly již v Babylonu před 4 000 lety. Staří Egypťané a Řekové vyvíjeli a zdokonalovali pěstování bylin pro rozvíjející se lékařské vědy a pro kulinářské speciality. Ve 21. století robotická technologie stále více přispívá k chuti a vůni našich pokrmů. V Odense v Dánsku rostou ve sklenících s rozlohou 120.000 metrů čtverečních máta, kopr, estragon, miniaturní růže a další drobné choulostivé rostliny. Jde o moderní výrobní zařízení vybavené nejmodernější technologií. Celkem 130 zaměstnanců každoročně pěstuje, balí, prodává a spravuje 28 milionů bylinných rostlin a 12 milionů malých květin pod názvy Gloria Mundi, Økologihaven a Eurostar. Díky zaměření na zjednodušování a automatizaci výroby jsou schopni zvládnout rostoucí poptávku a širokou škálu produktů a vypořádat se s významnými sezónními výkyvy. Omezování monotónní práce „Neustále se snažíme optimalizovat produktivitu a ziskovost našich procesů automatizací monotónních, těžkých úkolů, kterým by se zaměstnanci stejně nejraději vyhnuli. Robotická technologie nám také pomáhá snížit množství přesčasů a počet dočasných pracovníků,“ říká Henning Jørgensen, partner a manažer provozu, Rosborg Food Holding. Dánské pěstitelské školky pěstovaly koření a malé květiny pro maloobchod i pro restaurace od roku 1980. V roce 2013 zahájil nový majitel proces radikální modernizace celé výroby společnosti. Do instalace nových vysoce výkonných skleníků vybavených automatizační technologií a roboty bylo investováno 37 milionů dánských korun. Společnost Rosborg současně rozšířila svůj sortiment výrobků s cílem uspokojit rostoucí poptávku po dalších druzích bylin vedle těch, které se tradičně používají ve skandinávské kuchyni. Vedle robotů a zaměstnanců využívají také 10 různých druhů užitečného hmyzu, který eliminuje škůdce na rostlinách ve sklenících. Robotická ruka s citem ve špičkách prstů V rámci jedné z posledních investic do automatizace byla pořízena flexibilní balicí linka s „kobotem“ od Universal Robots, který je vybaven gripperem RG6 od výrobce robotických gripperů OnRobot. Dva „prsty“ robotického gripperu mají vestavěnou inteligenci a vyspělou technologii, která napodobuje způsob, jakým lidé instinktivně využívají hmat, když chtějí uchopit věci, aby je přemístili. Automatizované řešení balení je tak intuitivní, že zaměstnanci bez zkušeností s roboty mohou snadno přepínat řešení pro balení jiných typů produktů změnou nastavení na dotykovém displeji robotického ramena. Software robotického gripperu RG6 se do robotického ramena instaluje stejným způsobem jako aplikace do smartphonu. „Hledali jsme gripper, který by dokázal jemně zdvihat byliny a květiny, aniž by je rozdrtil. Zvolili jsme gripper R6G kvůli jeho širokému a jemnému úchopu, přesnosti a flexibilitě. Naše nové řešení využívající kobota a gripper automatizuje úkol skládání kartonových krabic a následného vkládání řezaných bylinek do těchto krabic. Hledali jsme řešení s nejrychlejší návratností. Už máme připravený další projekt, kterým je nákup dalšího kobota a gripperu, který bude zásobovat řezací stroj, který řeže bylinky. Rameno s gripperem najde a jemně uchopí rostlinu, otočí ji pro umístění na linku vedoucí do řezacího stroje,“ vysvětluje Henning Jørgensen. Sezónní výkyvy budou díky robotům ziskové Henning Jørgensen vidí ve využití několika kolaborativních robotů a gripperů (tj. „robotických ramen a rukou“) obrovský potenciál pro společnost Rosborg, především kvůli krátké době návratnosti. „Chceme zajistit větší rezervní kapacitu pro každodenní provoz, aby bylo možné až zdvojnásobit produkci v sezóně, během Vánoc, Nového roku a Velikonoc, aniž bychom přicházeli o zisky na přesčasy a náklady na náhradní pracovníky. Jako je tomu dnes, kdy se naše zisky v období velké produkce snižují. Pracovníci ve výrobě vidí možnost využití kolaborativních robotických technologií také velmi pozitivně, protože jim pomáhají vyrábět efektivněji a minimalizují přesčasy,“ říká Henning Jørgensen. Vtipné triky byly dobrým začátkem Společnost Rosborg z Dánska zvolila hravý a poutavý přístup k představení robotické technologie v pěstitelské školce. „Koupili jsme robotické rameno a gripper od MELCNC, aniž bychom předem přesně věděli, jaké úkoly budeme chtít s jeho pomocí automatizovat. Experimentovali jsme a zkoušeli zábavné využití, díky čemuž pracovníci viděli, že koboti jsou jen jednoduchým a užitečným nástrojem. Například jsme kobot a gripper naprogramovali tak, aby napsal jméno předsedy na tabuli v den jeho narozenin a při slavnostním otevření nového skleníku podal robot nůžky pro přestřižení červené pásky Jane Jegindové, člence městské rady v Odense,“ říká Henning Jørgensen. Fakta o kolaborativních robotech a gripperech Nová generace kolaborativních robotických ramen klade zcela rozdílné požadavky na robotické grippery – nebo spíše na ruce na konci robotického ramena. To, co je ruka schopna dělat, je pro zvolený úkol rozhodující. Čím více je gripper uživatelsky přívětivý, flexibilní a jemný, tím rozmanitější úkoly lze automatizovat a tím rychlejší je návratnost investice do robota a gripperu. Pro plnou spolupráci musí robot splňovat tři kritéria. Za prvé, musí být bezpečný pro lidi pracující v těsné blízkosti robota bez použití ochranného krytu. Za druhé, musí být uživatelsky přívětivý a se snadnou instalací, jednoduchým programováním a ovládáním. Za třetí, produkt musí být ziskový a efektivní. Grippery OnRobot splňují všechna tato kritéria. Jsou k dispozici ve dvou velikostech: RG2 s nosností 2 kg a RG6, který má ještě širší úchop a může manipulovat s položkami s hmotností až do 6 kg. Zatímco tradiční robotické grippery jsou obvykle poháněny stlačeným vzduchem, elektrické a digitální grippery OnRobot eliminují změť kabelů, které jsou u jiných gripperů často připojeny kolem robotického ramena a může dojít k jejich zapletení s robotickým ramenem i s dalšími zařízeními. Čím se grippery skutečně liší je to, že rozvody gripperu jsou uvnitř samotného robota a uživatelské rozhraní a ovládací prvky jsou integrovány přímo do uživatelského rozhraní robota.