FAQ

Grippery RG2/RG6:   Otázka: Mohu gripper použít i na jiných značkách robotů (jiných než UR)? Odpověď: Ano a ne. Gripper RG je možné použít i na jiných robotech s omezenou funkčností. Je to prováděno pomocí I/O rozhraní, ale přímým způsobem mohou být použity pouze roboty, které jsou vybaveny výstupem NPN. Použití I/O rozhraní vám poskytne následující 4 možnosti: Rozevření do plné šířky (pro RG2 je to 110 mm, pro RG6 je 160 mm) Uzavření na 0 mm Otevření/uzavření s minimální silou (5 newtonů (RG2) a 25 newtonů (RG6)) Otevření/uzavření s maximální silou (40 newtonů (RG2) a 120 newtonů (RG6))   Při ovládání gripperu pomocí I/O rozhraní však nelze použít speciální funkce, jako jsou zpětné vazby proměnných, kompenzace hloubky atd.   Otázka: Mohu vyměnit konektor kabelu vlastními silami? Odpověď: Ano, můžete, ale mějte na paměti, že to zruší platnost vaší záruky (obvykle 15 měsíců). Důrazně vám doporučujeme, abyste si v případě vadného kabelu vyžádali povolení k vrácení zboží (RMA) na adrese support@onrobot.com.   Otázka: Jaký má gripper stupeň krytí IP? Odpověď: Gripper má stupeň krytí IP54. To znamená, že je chráněn proti prachu (není ale prachotěsný) a proti „stříkající vodě“. Poznámka: nejedná se o vodotěsnost.   Otázka: Je aplikace URCap shodná pro CB3 (a CB 3.1) a řadu E? Odpověď: Ano, od verze 1.9.0 je aplikace URCap kompatibilní s oběma verzemi robotů UR. Podrobnější informace naleznete v tabulce kompatibility v manuálu.   Otázka: Jak mohu aktualizovat firmware v gripperu? Odpověď: Na stránce Command pro RG2/6 v aplikaci PolyScope stiskněte tlačítko OnRobot v pravém horním rohu. Nejnovější firmware je vždy součástí nejnovější verze aplikace URCap, takže tento soubor nemusíte stahovat. Zvolte „update firmware“ (aktualizovat firmware). Upozorňujeme, že tento procedura trvá přibližně 25 minut. Nejnovější verze firmwaru pro RG2 je 1.5.2, a pro RG6 je to 1.6.1.   Otázka: Přesné měření šířky – může být RG2/6 použit pro kontrolu kvality? Odpověď: Do jisté míry můžete RG2/6 pro řízení kvality použít. Přesnost je velmi závislá na správném nastavení korekční hodnoty ohybu prstu (flex-finger offset). Máte k dispozici přesnost ±1,5 mm při zpětné vazbě, ale opakovatelnost se blíží 0,5 mm.     Snímače HEX F/T:   Otázka: Funguje i na řadě E? Odpověď: Aktuální software (verze 4.1.4) je kompatibilní s řadou E. Software si můžete stáhnout zde.   Otázka: Chceme použít snímač F/T u robotů, kteří nejsou vyrobeny společností UR, jakým způsobem komunikuje? Odpověď: Je to možné pouze u robotů Kuka. Máte-li zájem o použití snímače u dalších robotů, prosíme, specifikujte u kterých, a dotaz zašlete na adresu support@onrobot.com.   Otázka: Prodáváte adaptérovou desku kompatibilní s mým robotem (KUKA, ABB, Denso...)? Odpověď: V současné době máme 3 různé adaptéry pro roboty. Jedná se o adaptéry pro roboty Universal Robots, KUKA a ABB. Modely jsou přesně uvedeny v technickém listu snímače HEX (naleznete jej zde).   Otázka: Jaká je maximální dynamická zatížitelnost snímače (Fxy, Fz, Tx, Txy....)? Odpověď: Podrobnosti naleznete v technických listech snímačů HEX. Můžete si je můžete stáhnout zde (HEX-H SENZOR 2.0 DATASHEET a HEX-E SENZOR 2.0 DATASHEET).   Otázka: Jaké funkce existují u jiných (ne UR) robotů?  Jsou stejné? Odpověď: Na KUKA KRC4 jsou k dispozici funkce řízení síly, nahrávání trasy a ruční vedení (Force Control, Path Recording a Hand guiding).   Otázka: URCap kompatibilita v UR? Odpověď: Máte k dispozici dokument, ve kterém můžete vidět různé verze softwaru porovnané s různými verzemi PolyScope. Stáhněte si jej zde (HEX Compatibility Chart).   Otázka: Mám problémy s připojením k řadiči (nesprávná IP adresa). Odpověď: Přepínačem DIP 3 na CB můžete IP resetovat na výchozí hodnotu (192.168.1.1).   Otázka: Mohu z CB načíst trasy? Odpověď: ANO, zaznamenané trasy můžete nahrát a sdílet prostřednictvím internetového serveru. Připojte CB k počítači a otevřete komunikační rozhraní CB pomocí prohlížeče (napište IP adresu CB).   Otázka: Potřebuji s URe používat snímač FT? Odpověď: Ano, pokud vaše aplikace vyžadují vysokou citlivost pro měření kvality nebo montáž.   Otázka: Mohu vyměnit snímač bez výměny CB? Odpověď: ANO, je to možné, ale nemůžeme to doporučit. Snímače a CB jsou jedním výrobkem a záruka je platná pouze v případě, že jsou provozovány společně.   Otázka: Používá společnost OnRobot stejný software pro všechny výrobky (RG, VG, snímače F/T, RG2FT, Gecko...) Odpověď: Ne, jednotlivé výrobky mají svůj vlastní software. Jedinou výjimkou jsou snímače HEX a RG2FT, ty sdílejí stejnou aplikaci URCap (ver. 4.1.4).   VG10:   Otázka: Jak mohu změnit procento podtlaku při použití I/O rozhraní pro připojení k robotu? Odpověď: Procento je při propojení prostřednictvím I/O rozhraní pevně dáno (60 %).   Otázka: Je podtlakové rameno VG10 vybaveno vnitřním motorem pro elektrické řízení polohy? Nebo je možné ramenem pohybovat pouze manuálně? Odpověď: Ramena nejsou motorizovaná. Jsou velmi tuhá, protože pohybují těžkými předměty, pokud by nebyla tak tuhá, mohlo by dojít vlivem setrvačnosti ke změně polohy ramena.   Otázka: Má VG5 menší sourozence? Odpověď: V tuto chvíli ne, ale mějte na paměti, že můžete VG10 nakonfigurovat pro práci s malými předměty (dokud budete využívat alespoň jednu aktivní přísavku).   Otázka: Po instalaci URCap přestal gripper fungovat! Odpověď: Ujistěte se, že nemáte nainstalovány žádná jiná zakončení, tj. zakončení pro RG2 nebo RG6. V tuto chvíli nelze tato zakončení na stejném robotu instalovat současně.   Otázka: Funguje gripper i na jiných kobotech? Odpověď: Ano, VG10 může být ovládán prostřednictvím sběrnice Modbus i I/O rozhraním, a proto je možné jej použít na většině kobotů.       QC10:   Otázka: Máte i jiné QC s elektrickými vstupy a výstupy? Automatické měniče nástrojů? Odpověď: Ne, QC10 je plně manuální měnič nástrojů.   Otázka: Jsou plány na implementaci tohoto konektoru do QC? Odpověď: V tomto okamžiku ne.     Gripper Gecko:   Otázka: A jakým způsobem funguje uchopování? Odpověď: Podložky (PADS) vyvíjejí přirozenou sílu uchopení, která je nezávislá na mechanice nebo ovládání gripperu. Gripper může uchopit i bez napájení gripperu (ale upozorňujeme, že bez napájení nemůže dojít k uvolnění). Technologie je založena na van der Waalsových silách, které jsou porovnatelné se statickými silami.   Otázka: Jakým způsobem se uvolňuje? Odpověď: Mechanickou silou, která na předmět působí z tělesa gripperu.   Otázka: Jaké typy materiálů může Gecko uchopit? Odpověď: Jakýkoli vysoce vyleštěný materiál, jako je sklo nebo kov. Ve vysokorychlostních aplikacích P&P doporučujeme maximálně 4,1 kg.   Otázka: Kdy mám použít Gripper Gecko namísto podtlakového gripperu? Odpověď: U velmi hladkých a čistých povrchů, u kterých je důležitá rychlost uchopení a nezanechání žádných stop na předmětu. Gecko je také určen pro povrchy s otvory nebo perforacemi, které by jinak znemožnily vytvoření podtlaku.   Otázka: U kterých robotů mohu gripper Gecko používat? Odpověď: UR s URCap a Kawasaki a Fanuc s grafickým uživatelským rozhraním.
Share