GECKO GRIPPER

GECKO GRIPPER

Grab & Go – skånsomt, men fast grep inspirert av naturen

  • Ingen behov for trykkluft, noe som sparer vedlikeholdskostnader og gir raskere inntjening, så tidlig som inntil 5 måneder.
  • Presis teknologi med griper som ikke setter merker, øker produktiviteten ved plukk- og plasseringsoppgaver.
  • Innovativ Gecko-teknologi gjør det mulig å gripe flate, porøse gjenstander, f.eks. trykte kretskort, og gir flere automatiseringsmuligheter.
  • Ingen behov for ekstern luftforsyning, noe som reduserer støy og støv.

Gecko-griperteknologien ble opprinnelig utviklet i laboratoriene hos NASA som et verktøy for innsamling av satellitter som var ute av funksjon og annet romsøppel, i tillegg ble de brukt på den internasjonale romstasjonen. Fra denne høytflyvende starten brukes Gecko Gripper nå til mer jordnære formål – idet den tar opp gjenstander med glatte overflater eller med huller i overflaten som ikke kan plukkes opp av en tradisjonell vakuumgriper. 

Gecko-griperen bruker millioner av mikro-skalerte fibrillære stilker som fester seg til en overflate ved hjelp av kraftige van der Waals-krefter – på samme måte som gekkoer klatrer. Gecko er inspirert av naturen, og gjør mulig å feste og løfte alle slags flate og glatte overflater uten trykkluft eller eksterne krefter ved å bruke enkel gripeteknologi til plukk- og &plasseringsformål. Siden Gecko løfter uten trykkluft eller annen ekstern kraft, får du en bedre og mer kostnadseffektiv løsning.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools