Badanie i inspekcja jakości

Laboratoria często nie dysponują wystarczającą przestrzenią, a rozwiązaniem jest często mały robot współpracujący. Zamocowanie narzędzi chwytających OnRobot zapewnia precyzję i spójność pracy. Dzięki programowalnej sile dwa chwytaki OnRobot umożliwiają łatwe przenoszenie próbek krwi lub innych delikatnych części.

Zalecane produkty do badania i kontroli jakości

Aplikacja do wprowadzania złączy OnRobot

Poniższy film przedstawia sposób podłączenia złącza Ethernet podczas montażu przy użyciu aplikacji do wprowadzania złącza OnRobot, która współpracuje z różnymi typami złącz, nawet mniejszymi, jak złącza micro USB, mini Jack lub mini HDMI.

Zobacz wideo