FAQ

RG2-/RG6-gripare:   Fråga: Kan jag använda griparen till robotar av andra märken än UR? Svar: Ja och nej. RG-griparen kan användas direkt, med begränsade funktioner, på andra robotar. Detta görs genom att använda I/O, men endast robotar som körs med NPN-utdata kan användas direkt. Genom användning av I/O får du dessa 4 alternativ: Öppna till full bredd (för RG2 är det 110 mm, för RG6 är det 160 mm) Nästan 0 mm Öppna/stäng med minimal kraft (5 newton (RG2) och 25 newton (RG6)) Öppna/stäng med maximal kraft (40 newton (RG2) och 120 newton (RG6))   Du kan inte använda specialfunktioner som feedbackvariablerna, djupkompensation etc. när du styr griparen via I/O.   Fråga: Kan jag byta ut kabelkontakten själv? Svar: Ja, det kan du. Men var medveten om att du samtidigt häver din garanti (som vanligtvis gäller i 15 månader). Vi rekommenderar starkt att du kontaktar Support@onrobot.com och ordna en RMA om din kabel är defekt.   Fråga: Vilken är griparens IP-klass? Svar: Griparens IP-klass är 54. Detta innebär att den är den är dammskyddad (men inte dammtät) och ”skyddad mot strilande vatten från alla riktningar”. Obs: detta innebär inte samma sak som vattentät.   Fråga: Är det samma URCap för CB3 (och CB 3.1) som för E-serien? Svar: Ja, från och med versionen 1.9.0 är URCap kompatibel med båda versionerna av UR-robotar. Se kompatibilitetstabellen i manualen för mer information.   Fråga: Hur uppdaterar jag griparens inbyggda programvara? Svar: På kommandosidan för RG2/6 i PolyScope, tryck på OnRobot uppe i högra hörnet. Den senaste inbyggda programvaran är alltid en del av den senaste URCapen, så du behöver inte hämta denna fil separat. Välj ”uppdatera inbyggd programvara”. Observera att detta tar ungefär 25 minuter. Den senaste inbyggda programvaruversionen för RG2 är 1.5.2 och 1.6.1 för RG6.   Fråga: Precision vid mätning av bredd - kan RG2/6 användas för kvalitetskontroll? Svar: I viss utsträckning kan du mäta RG2/6 för kvalitetskontroll. Precisionen är starkt beroende flexfingrets avstånd är korrekt. Du har en precision på cirka +- 1,5 mm i feedback, men repetitionsförmåga är nära 0,5 mm.     HEX F/T-sensorer:   Fråga: Fungerar det för E-serien? Svar: Den aktuella programvaran (version 4.1.4) är kompatibel med E-serien. Du kan hämta programvaran här.   Fråga: Vi vill använda F/T-sensorn på våra icke-UR-robotar. Hur kommunicerar de? Svar: Detta finns endast för Kuka-roboten. Om du är intresserad av andra robotar, ange vilken och skicka ett e-postmeddelande till support@onrobot.com.   Fråga: Säljer ni en adapterplatta som är kompatibel med min robot (KUKA, ABB, Denso...)? Svar: För närvarande har vi tre adapterplattor som utformats för andra robotmärken. Dessa är för Universal Robots, KUKA och ABB. Du kan se exakt vilka modeller i databladet för HEX-sensorn (du hittar den här).   Fråga: Vilken är den maximala dynamiska laddningskraften för sensorn (Fxy, Fz, Tx, Txy….)? Svar: Se specifikationer för databladet för HEX-sensorer. Du kan hämta dem här (HEX-H 2.0 DATABLAD och HEX-E-SENSOR 2.0 DATABLAD).   Fråga: Vilka funktioner finns det på andra (icke-UR) robotar?  Är det samma? Svar: På KUKA KRC4 har vi kraftkontroll, vägregistrering och handstyrning.   Fråga: URCaps kompabilitet i UR? Svar: Vi har ett dokument på en sida där du kan se olika versioner av programvara jämfört med olika versioner av PolyScope. Du kan hämta det här (kompabilitetsdiagram för HEX)   Fråga: Jag har problem med att ansluta till kontrollen (fel IP-adress). Svar: DIP-brytare 3 på CB kan återställa IP till standardvärdet (192.168.1.1).   Fråga: Kan jag ladda upp vägar från CB? Svar: Ja, du kan ladda och dela registrerade vägar genom webbservern. Anslut CB till en PC och få åtkomst till CV genom en webbläsare (typ CB IP-adress,   Fråga: Behöver jag en FT-sensor till URe? Svar: Ja, om dina tillämpningar behöver hög känslighet för kvalitetsmätning eller montering.   Fråga: Kan jag ändra sensor utan att ändra CB? Svar: Ja, det är möjligt, men vi avråder från det. Sensorerna och alla CB är en produkt och garantin är endast giltig när de sitter ihop.   Fråga: Använder OnRobot samma programvara för alla produkter (RG, VG, F/T-sensorer, RG2FT, gecko...)? Svar: Nej, de separata produkterna har sina egna programvaror. Det enda undantaget är HEX-sensorerna och RG2FT som har samma URCap (version 4.1.4).   VG10:   Fråga: Hur ändrar jag vakuumandelen medan jag använder robotens I/O-anslutning? Svar: Andelen är fastställd, arbete med I/O (60 %)   Fråga: Har vakuumarmen på VG10 en motor inuti för elektrisk positionskontroll? Eller kan man endast röra armarna manuellt? Svar: Armarna är inte motoriserade. De är väldigt tajta eftersom deras position annars skulle kunna förändras när de förflyttar tunga föremål.   Fråga: Finns det en mindre version av VG5? Svar: Nej, inte för tillfället, men observera att du kan konfigurera VG10 att arbeta med små föremål (så lite som endast en aktiv vakuumkopp).   Fråga: Efter installationen av URCap fungerar inte griparen! Svar: Kontrollera att du inte har andra caps installerade, t.ex. caps för RG2 eller RG6. För tillfället kan inte caps installeras på samma robot samtidigt.   Fråga: Fungerar griparen på andra cobotar? Svar: Ja, VG10 kan styras både av Modbus och I/O. Därför kan den användas på de flesta cobotar.       QC10:   Fråga: Har ni andra QC med elektriska in- och utgångar? Automatiska verktygsväxlare? Svar: Nej, QC10 är en helt manuell verktygsväxlare.   Fråga: Finns det planer på att integrera kontaktdonet i QC? Svar: Inte för tillfället.     Geckogripare:   Fråga: Hur fungerar griparen? Svar: Det finns en naturlig gripkraft i dynorna som är oberoende av griparens mekanismer och styrning. Griparen kan gripa, även utan ström i griparen (men observera att den inte kan släppa taget utan ström). Tekniken bygger på van de Walls-kraft, jämförbar med statisk kraft.   Fråga: Hur gör den för att släppa taget? Svar: Mekanisk kraft påförs från griparens hus till föremålet.   Fråga: Vilka typer av material kan gripas av geckon? Svar: Allt högpolerat material som glass och metall. Vi rekommenderar max 4,1 kg för plockning och placering i hög hastighet.   Fråga: Var ska jag använda geckogriparen och inte vakuumgriparen? Svar: För väldigt jämna och rena ytor, där det är viktigt med snabb griphastighet och att inte lämna några märken. Geckon är också utformad för ytor med hål och perforeringar som kan göra det omöjligt att skapa ett vakuum.   Fråga: På vilka robotar kan jag använda geckogriparen? Svar: UR med URCap och Kawasaki och Fanuc med GUI.
Share