What kind of process do you want to automate?

Ytbehandling
Du kan ”lära” din OnRobot ytbehandlingslösningar för att säkert kunna följa även svåra konturer och på så vis spara in flera dagars programmering. OnRobots kraft-/vridmomentsensor med OptoForce-teknik och programvarupaket gör att roboten konstant kan hålla samma kraft och hastighet. Få en precis ytbehandling med kort integrationstid och enkel programmering.
Kvalitetstestning och kvalitetsinspektion
Laboratorier är ofta små och yta är kostsamt, så en liten samarbetande robot är ofta en utmärkt lösning. Genom att fästa ett armslutverktyg säkerställer du att du får ett precist och konsekvent resultat. Med programmerbar kraft hanterar OnRobot-gripare lätt blodprover eller andra känsliga moment.
Förpackning och palletering
Genom att automatisera dina förpackningslinjer öppnar du upp din produktion för en samarbetande modell med en automatiserad robotlösning som arbetar sida vid sida med de anställda. Med en samarbetande paketeringsrobot med OnRobots armslutverktyg minskar du förpackningstiden och befriar dina anställda från repetitiva arbetsuppgifter. Tack vare OnRobot-griparens justerbara kraft får du en extremt flexibel och lättintegrerad lösning för att lösa dina förpackningsproblem.
Maskinbetjäning
Maskinbetjäning kan vara ett tråkigt och farligt jobb som kräver ett mycket konsekvent resultat – även efter många timmars arbete. Genom att automatisera din maskinbetjäning ökar du inte bara säkerheten för dina anställda, utan det ökar även produktiviteten och gör att produktionen kan fortsätta efter att operatörerna lämnat anläggningen. Vår lösning med dubbel gripare gör att du kan minska cykelns tid betydligt eftersom den kan hantera 2 föremål och processer samtidigt.
Montering
Ofta kräver monteringsverksamhet att roboten lokaliserar och greppar föremål precist och kan hantera små delar i olika former och storlekar. Samarbetande armslutverktyg från OnRobot hjälper dig att öka produktionshastigheten och -kvaliteten samtidigt som du sänker kostnaderna. Med enkel omplacering passar den väldigt bra för små och medelstora företag med en produktion med stor variation och liten volym.

Genom att använda en helt samarbetande installation kan roboten och armslutverktygen arbeta sida vid sida med dina arbetare. När du låter roboten ta hand om repetitiva och enkla jobb, kan arbetarna ägna sig åt andra uppgifter.
Plockning och placering
Ökat produktionsresultat genom att snabba på plock- och placeringsprocessen är bara en av fördelarna med att använda OnRobots gripare i din produktion. Genom att installera en samarbetande robot med en OnRobot-gripare får du samma precision timme efter timme utan att den tröttnar. Tack vare den programmerbara kraften i OnRobot-griparen, kan den enkelt hantera även de känsligaste delarna.

Inom livsmedels- och läkemedelsindustrin minskar en automatiserad plock- och placeringsprocess risken för att kontaminera produkterna.

RG2

 • Flexibla gripare kan hantera många olika delar med olika storlek och form. 
 • Plug & Produce-design förkortar driftsättningstiden från en dag till en timme.
 • Enkel driftsättning med produktionsfärdiga gripare minskar programmeringstiden med 70 % 

RG2-griparen är en flexibel samarbetande gripare som nu har OnRobots Quick Changer inbyggd. Det nya fästet gör det mycket enklare att ändra griparens riktning, samtidigt som den bibehåller samma rörelseomfång och positioner som tidigare. Kabeln stöds genom Quick Changer, vilket innebär att det inte finns någon kabel på sidan och att du inte behöver ansluta och koppla ifrån den när det är dags att byta verktyg.  Den fungerar sömlöst med vår Dual Quick Changer och alla våra andra gripare så att du kan maximera utnyttjandegraden av dina robotar. 

RG2 levereras nu som standard med skyddsskärmar.

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

 • Den dubbla griparen förkortar cykeltiden och kan förbättra produktiviteten med 50 % eller mer 
 • Ökad produktivitet ger snabbare återbetalning och lönsamhet på så lite som 3 månader. 

Med vår nya Dual Quick Changer kan du använda våra armslutsverktyg tillsammans i en enda cykel. Med denna innovativa lösning kan du använda två RG2-gripare eller en RG6-gripare med en VG10 – det är helt upp till dig. Byt snabbt och sömlöst mellan våra verktyg för att maximera utnyttjandegraden av dina robotar med Dual Quick Changer.

HEX SEXAXLAD KRAFT-/VRIDMOMENTGIVARE

 • Flexibel sensor utökar möjligheterna för automatisering av processer som inte tidigare var möjliga
 • Driftklar integration förkortar driftsättningstiden för precisa införingsuppgifter från månader till dagar.
 • Sensorteknik med hög noggrannhet ger 95 % bättre kvalitet vid införings- och monteringsuppgifter.
 • Sensorbaserade tillämpningar förkortar cykeltiden med upp till 60 % så att du kan producera mer med samma antal anställda.
 • Tack vare den enkla programmeringen kan även komplexa poleringsuppgifter startas på mindre än en dag.

OnRobots sexaxlade kraft-/vridmomentgivare ger korrekt kraft- och vridmomentmätning längs alla sex axlar. Det ger dig precis kontroll vid komplicerade monterings-, polerings-, slipnings- eller avgradningsuppgifter. Dessutom omfattar HEX-programvaran vägregistrering, kraftstyrning (för UR och Kuka) och särskilda funktioner för införingsuppgifter (endast UR). Detta innebär kortare integrationstid i din produktionslinje. Våra sensorer är utformade för att passa till de aktuella industrirobotarmarna. Vanliga tillämpningar är polering, slipning, avgradning och montering, men den kan också användas för inlärning och kraschdetektering.

Modeller som är tillgängliga för tillfället:

 • HEX-E /hög precision
 • HEX-H /låg deformering
 • HEX-E QC
 • HEX-H QC

GECKOGRIPARE

 • Ingen tryckluft sparar underhållskostnader och ger snabbare återbetalning på så lite som 5 månader.
 • Precis gripteknik som inte lämnar några märken ökar produktiviteten i plocknings- och placeringsuppgifter.
 • Innovativ geckoteknik möjliggör gripning av platta, porösa föremål som kretskort och utökar möjligheterna för automatisering
 • Ingen extern lufttillförsel minskar buller och damm.

Geckogriptekniken utvecklades ursprungligen i NASAs laboratorier som ett verktyg för att samla in uttjänta satelliter och annat rymdskrot och driftsättas i tillämpningar på den internationella rymdstationen. Sedan dess högtflygande början har geckogriparen fått mer jordnära syften – som att varsamt plocka upp föremål med slät yta eller föremål med håligheter i ytan som inte kan plockas upp med en traditionell vakuumgripare. 

Geckogriparen använder samma vidhäftande system som geckons fötter, med miljontals fina fibrer som vidhäftar på ytan av arbetsstycket och genererar van der Waals-krafter. Den naturinspirerade geckogriparen gör det möjligt att fästa och lyfta alla typer av platta och släta föremål utan tryckluft eller någon extern kraft, genom att endast använda gripteknik för att plocka och placera. Eftersom geckogriparen genomför lyftningen utan tryckluft eller annan extern kraft får du en högpresterande, kostnadseffektiv lösning.

RG2-FT Gripper

 • Korrekt avkänning förbättrar produktionskvaliteten genom att minska felkvoten med upp till 60 % i känsliga plocknings- och placeringsprocesser 
 • Lättprogrammerad avkänning gör att roboten kan fungera som en tredje arm för operatören, med människoliknande funktioner.
 • Förmågan att automatisera införingsuppgifter som inte tidigare var möjliga kan sänka driftkostnaderna med 40 %. 

RG2-FT är en toppmodern gripare med känsel och intelligens, som kan styra roboten och själv utföra vad operatören vill att den ska göra, även när de exakta parametrarna inte kan programmeras på förhand. Detta möjliggör verkligt samarbete med mänskliga operatörer och ger dem samma stöd som en medarbetare hade gjort.

RG6

 • Flexibla gripare kan hantera många olika delar med olika storlek och form. 
 • Plug & Produce-design förkortar driftsättningstiden från en dag till en timme.
 • Enkel driftsättning med produktionsfärdiga gripare minskar programmeringstiden med 70 % 

RG6-griparen är en flexibel samarbetande gripare som nu har OnRobots Quick Changer inbyggd. Det nya fästet gör det mycket enklare att ändra griparens riktning, samtidigt som den bibehåller samma rörelseomfång och positioner som tidigare. Kabeln stöds genom Quick Changer, vilket innebär att det inte finns någon kabel på sidan och att du inte behöver ansluta och koppla ifrån den när det är dags att byta verktyg. Den fungerar sömlöst med vår Dual Quick Changer och alla våra andra gripare så att du kan maximera utnyttjandegraden av dina robotar.

.

Griparen är lätt att använda och kompatibel med ett stort antal samarbetande och lätta industrirobotar. 

Med en slaglängd på 160 mm kan RG6 plocka upp många olika slags föremål. Med en ännu starkare motor är RG6 nu mer robust än någonsin tidigare. Denna flexibla och allsidiga gripare kan hjälpa dig att öka antalet tillämpningar som du kan automatisera, från maskinbetjäning och plockning och placering till montering, förpackning och palletering

VG10

 • Driftklar vid leverans – bara att koppla in i robotarmen och fatta tag i produkten med griparen – ger snabb produktivitet och lönsamhet.
 • Ingen extern lufttillförsel minskar underhållskostnaderna och påskyndar driftsättningen.
 • Dubbel gripfunktionalitet möjliggör kortare cykeltid.

Eftersom VG10 inte kräver någon kompressor eller lufttillförsel är den kompakt och lätt att förflytta, vilket gör din produktionslinje flexibel.

VG10-vakuumgriparens flexibla armar och justerbara vakuum gör det möjligt för VG10 att hantera föremål i många olika storlekar.

Det är en dubbel gripare – du kan kontrollera vakuumgriparens höger- och vänstersida separat, vilket ökar effektiviteten i din produktionslinje.

Sömlös integration med den robot du väljer.

Griparen levereras med funktionalitet för dubbel gripare, verktygsväxlare och flera olika vakuumkoppar. Dessutom finns det många vakuumkoppar från andra märken på marknaden som passar alla tillämpningar.

QUICK CHANGER

Quick Changer möjliggör enkel och snabb verktygsväxling. Den är helt samarbetande utan vassa kanter, vilket gör den enkel och säker att interagera med människor.

Quick Changer kan hantera 10 kg nyttolast och har en låg inbyggd höjd och vikt.

Patenterad, tillförlitlig och lättanvänd låsmekanism, extra säkerhetslåsstruktur och låsfjädrar gör Quick Changer till en unik produkt och idealisk för alla samarbetande robottillämpningar. Med Quick Changer får du den enklaste och snabbaste verktygsväxlaren med allt du behöver i lådan.

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

 • Employees

 • Customers

 • Suppliers

 • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

 • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

 • Master data for customers as well as orders and sales

 • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

 • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

 • Personal data are stored in physical folders.

 • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

 • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

 • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

 • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

 • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

 • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

 • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

 • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

 • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

 • Personal data in physical folders are erased by shredding.

 • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

 • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

 • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

 • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

How to Grow your Business with Collaborative Applications
With the down of smarter, more adaptive tooling, robots can now function with greater speed, strength, safety and precision, accomplishing a wide range of tasks, while maximizing ROI. Learn more on how you can enable faster production at lower costs by downloading our free eBook.
GET THE FREE eBOOK