GECKOGRIPARE

GECKO GRIPPER

Grab & Go – varsamt men fast grepp inspirerat av naturen

  • Ingen tryckluft sparar underhållskostnader och ger snabbare återbetalning på så lite som 5 månader.
  • Precis gripteknik som inte lämnar några märken ökar produktiviteten i plocknings- och placeringsuppgifter.
  • Innovativ geckoteknik möjliggör gripning av platta, porösa föremål som kretskort och utökar möjligheterna för automatisering
  • Ingen extern lufttillförsel minskar buller och damm.

Geckogriptekniken utvecklades ursprungligen i NASAs laboratorier som ett verktyg för att samla in uttjänta satelliter och annat rymdskrot och driftsättas i tillämpningar på den internationella rymdstationen. Sedan dess högtflygande början har geckogriparen fått mer jordnära syften – som att varsamt plocka upp föremål med slät yta eller föremål med håligheter i ytan som inte kan plockas upp med en traditionell vakuumgripare. 

Geckogriparen använder samma vidhäftande system som geckons fötter, med miljontals fina fibrer som vidhäftar på ytan av arbetsstycket och genererar van der Waals-krafter. Den naturinspirerade geckogriparen gör det möjligt att fästa och lyfta alla typer av platta och släta föremål utan tryckluft eller någon extern kraft, genom att endast använda gripteknik för att plocka och placera. Eftersom geckogriparen genomför lyftningen utan tryckluft eller annan extern kraft får du en högpresterande, kostnadseffektiv lösning.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools