RG2-FT Gripper

RG2-FT

RG2-FT – smart gripare med F/T-sensor, EN HJÄLPANDE HAND MED ETT KÄNSELSINNE

  • Korrekt avkänning förbättrar produktionskvaliteten genom att minska felkvoten med upp till 60 % i känsliga plocknings- och placeringsprocesser 
  • Lättprogrammerad avkänning gör att roboten kan fungera som en tredje arm för operatören, med människoliknande funktioner.
  • Förmågan att automatisera införingsuppgifter som inte tidigare var möjliga kan sänka driftkostnaderna med 40 %. 

RG2-FT är en toppmodern gripare med känsel och intelligens, som kan styra roboten och själv utföra vad operatören vill att den ska göra, även när de exakta parametrarna inte kan programmeras på förhand. Detta möjliggör verkligt samarbete med mänskliga operatörer och ger dem samma stöd som en medarbetare hade gjort.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools