VG10

VG10

Grab & Go – en flexibel, justerbar, elektrisk vakuumgripare.

  • Driftklar vid leverans – bara att koppla in i robotarmen och fatta tag i produkten med griparen – ger snabb produktivitet och lönsamhet.
  • Ingen extern lufttillförsel minskar underhållskostnaderna och påskyndar driftsättningen.
  • Dubbel gripfunktionalitet möjliggör kortare cykeltid.

Eftersom VG10 inte kräver någon kompressor eller lufttillförsel är den kompakt och lätt att förflytta, vilket gör din produktionslinje flexibel.

VG10-vakuumgriparens flexibla armar och justerbara vakuum gör det möjligt för VG10 att hantera föremål i många olika storlekar.

Det är en dubbel gripare – du kan kontrollera vakuumgriparens höger- och vänstersida separat, vilket ökar effektiviteten i din produktionslinje.

Sömlös integration med den robot du väljer.

Griparen levereras med funktionalitet för dubbel gripare, verktygsväxlare och flera olika vakuumkoppar. Dessutom finns det många vakuumkoppar från andra märken på marknaden som passar alla tillämpningar.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools