VG10 elektrisk vakuumgripare

VG10

VG10 – FLEXIBEL, JUSTERBAR ELEKTRISK VAKUUMGRIPARE

  • Driftklar vid leverans – bara att koppla in i robotarmen och konfigurera griparen efter produkten – ger snabb produktivitet och lönsamhet.
  • Ingen extern lufttillförsel, vilket minskar 
underhållskostnaderna och påskyndar driftsättningen.
  • Dubbel gripfunktion möjliggör kortare 
cykeltid.
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools