เพิ่มความเร็วให้กับการจับชิ้นงานกลึง CNC ด้วยอุปกรณ์มือจับคู่ RG2 ที่ FT-Production ประเทศสวีเดน

เพิ่มความเร็วให้กับการจับชิ้นงานกลึง CNC ด้วยอุปกรณ์มือจับคู่ RG2 ที่ FT-Production ประเทศสวีเดน

เพิ่มความเร็วให้กับการจับชิ้นงานกลึง CNC ด้วยอุปกรณ์มือจับคู่ RG2 ที่ FT-Production ประเทศสวีเดน

ดาวน์โหลดเอกสาร
กรุณาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
Osvald Jensen Reduced Cycle Time by 44% with Dual Gripper Retrofit
OnRobot Dual RG2 Gripper Reduces Manufacturing Cycle Time by 44% for Gear Maker Osvald Jensen
Download the case study