เพิ่มความเร็วให้กับการจับชิ้นงานกลึง CNC ด้วยอุปกรณ์มือจับคู่ RG2 ที่ FT-Production ประเทศสวีเดน

เพิ่มความเร็วให้กับการจับชิ้นงานกลึง CNC ด้วยอุปกรณ์มือจับคู่ RG2 ที่ FT-Production ประเทศสวีเดน

เพิ่มความเร็วให้กับการจับชิ้นงานกลึง CNC ด้วยอุปกรณ์มือจับคู่ RG2 ที่ FT-Production ประเทศสวีเดน

ดาวน์โหลดเอกสาร
กรุณาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
Speeding Up CNC Machine Tending with RG2 Dual Grippers at FT-Production, Sweden
With OnRobot Dual RG2 Gripper, FT-Produktion Saves 500 Employee-Hours in Production Run of 150,000 Parts
Download the case study