GECKO GRIPPER

GECKO GRIPPER

ยึดจับได้เหมือนตีนตุ๊กแก
รองรับกระบวนการอัตโนมัติได้มากกว่า

Gecko Gripper ใช้เส้นใยขนาดจิ๋วนับล้านเส้นเพื่อยึดเกาะกับพื้นผิวโดยอาศัยแรง Van der Waals ประสิทธิภาพสูง ลักษณะเดียวกับการยึดเกาะของตีนตุ๊กแก แรงบันดาลใจที่ได้จากธรรมชาติทำให้ Gecko สามารถจับยึดและยกวัตถุผิวเรียบและแบนได้โดยไม่ต้องอาศัยระบบลมหรือแรงจากภายนอก โดยอาศัยเทคโนโลยีการจับยึดเพื่อหยิบและวางชิ้นงานแบบง่าย ๆ เนื่องจาก Gecko สามารถยกชิ้นงานได้โดยไม่ต้องอาศัยระบบลมอัดหรือแรงจากภายนอก ทำให้การทำงานมีต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพมากกว่า