ตัวเปลี่ยนเร็วแบบคู่

DUAL QUICK CHANGER

กำลังที่เพิ่มขึ้น เพื่อการทำงานมากขึ้นเป็นสองเท่า!

  • กริปเปอร์แบบคู่ช่วยเร่งรอบเวลา และสามารถปรับปรุงความสามารถในการผลิตได้ 50% หรือมากกว่า 
  • ความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นช่วยให้คืนทุนได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งผลตอบแทนการลงทุนในระยะเวลาเพียง 3 เดือน 

ตัวเปลี่ยนเร็วแบบคู่รุ่นใหม่ช่วยให้คุณใช้ เครื่องมือแขนกลของเรารวมกันได้ในรอบเดียว ด้วยโซลูชันที่มีนวัตกรรมนี้ คุณสามารถ ใช้กริปเปอร์ RG2 หรือกริปเปอร์ RG6 สองตัวร่วมกับ VG10 ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ สลับไปมาระหว่างเครื่องมือของเราได้อย่างรวดเร็วและอย่างแนบเนียนเพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดในหุ่นยนต์ที่มีตัวเปลี่ยนเร็วแบบคู่

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools