Tăng tốc độ bảo quản máy CNC bằng Kẹp Gắp RG2 tại FT-Production, Thụy Điển

Tăng tốc độ bảo quản máy CNC bằng Kẹp Gắp RG2 tại FT-Production, Thụy Điển

Tăng tốc độ bảo quản máy CNC bằng Kẹp Gắp RG2 tại FT-Production, Thụy Điển

Tải xuống tài liệu
Vui lòng cung cấp thông tin sau để tải xuống tài liệu.
Osvald Jensen Reduced Cycle Time by 44% with Dual Gripper Retrofit
OnRobot Dual RG2 Gripper Reduces Manufacturing Cycle Time by 44% for Gear Maker Osvald Jensen
Download the case study