BỘ CHUYỂN ĐỔI NHANH KÉP

DUAL QUICK CHANGER

Thêm năng lượng cho công việc gấp đôi!

  • Kẹp gắp kép tăng tốc thời gian sản xuất thực tế và có thể cải thiện năng suất tới 50% trở lên. 
  • Năng suất được cải thiện giúp hoàn vốn nhanh hơn với Tỷ suất hoàn vốn (ROI) chỉ 3 tháng. 

Bộ chuyển đổi nhanh kép mới cho phép bạn sử dụng kết hợp   các công cụ trên cánh tay robot trong một chu trình sản xuất. Với giải pháp cải tiến này, bạn có thể  sử dụng hai kẹp gắp RG2 hoặc một kẹp gắp RG6 cùng với một bộ VG10 – hoàn toàn theo ý bạn. Chuyển đổi nhanh chóng và liền mạch giữa các công cụ của chúng tôi để tối đa hóa hiệu quả sử dụng robot của bạn với Bộ chuyển đổi nhanh kép.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools