BỘ THAY ĐỔI NHANH KÉP

DUAL QUICK CHANGER

BỘ THAY ĐỔI NHANH KÉP - CƠ CHẾ GẮP KÉP, CUNG CẤP NHIỀU LỰC TÁC ĐỘNG GIÚP HOẠT ĐỘNG GẤP ĐÔI

  • Kẹp gắp kép giúp tăng tốc thời gian chu trình và có thể tăng năng suất từ 50% trở lên
  • Năng suất tăng lên dẫn đến khả năng hoàn vốn nhanh hơn, với ROI chỉ trong 3 tháng
  • Tăng thời gian hoạt động trong khâu bảo dưỡng máy CNC 

Bộ Thay Đổi Nhanh Kép mới sẽ cho phép bạn sử dụng các kết cấu trên cánh tay rô-bốt của chúng tôi trong một chu trình duy nhất. Với giải pháp đổi mới sáng tạo này, bạn có thể sử dụng hai kẹp gắp RG2 hoặc kẹp gắp RG6VG10 - điều này hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Chuyển đổi nhanh chóng và liền mạch giữa các công cụ của chúng tôi để tối đa hóa việc sử dụng rô-bốt của bạn với Bộ Thay Đổi Nhanh Kép.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools