RG2-FT Gripper

RG2-FT

RG2-FT – Kẹp gắp thông minh với cảm biến F/T, TRỢ THỦ ĐẮC LỰC VỚI CẢM BIẾN CHẠM

  • Cảm biến chính xác cải thiện chất lượng sản xuất bằng cách giảm tỷ lệ lỗi tới 60% trong các quy trình 'nhấc và đặt hàng' khéo léo 
  • Cảm biến dễ lập trình cho phép robot hoạt động như một cánh tay thứ ba của người vận hành, với phần thao tác tay giống như con người.
  • Khả năng tự động hóa các tác vụ gài mà không thể thực hiện trước đây có thể có thể giảm 40% chi phí vận hành. 

RG2-FT là kẹp gắp hiện đại được bổ sung cảm biến và trí thông minh, có khả năng điều khiển robot (trên UR) và chính nó để đáp ứng mong muốn của người vận hành, ngay cả khi không thể lập trình trước các thông số chính xác. Điều này giúp sản phẩm có thể cộng tác thực sự với người vận hành và hỗ trợ họ như một cộng sự.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools