Tillämpningar

Automationen som infördes under 1900-talet formade starkt den industrialiserade världen och robotar i olika former har varit vanliga i många år. Idag revolutionerar små kostnadseffektiva robotarmar återigen den industriella världen genom att tillverkarna flexibilitet och ökad produktivitet till lägre kostnad. OnRobots grip- och känselteknik gjorde det äntligen möjligt att få en helt samarbetande lösning för din tillämpning. OnRobots samarbetande verktyg gör automation tillgänglig och lönsam för alla tillverkare. Den snabba installationen och enkla programmeringen av griparna och sensorerna sparar in tid för installation och produktionscykler, vilket ökar produktiviteten och säkerställer en snabb återbetalning av hela tillämpningen. OnRobots gripare och sensorer används för många traditionella industritillämpningar, men tack vare våra armslutverktygs mångsidighet och flexibilitet är det bara fantasin som sätter gränser.
TILLÄMPNINGAR

Automationen som infördes under 1900-talet formade starkt den industrialiserade världen och robotar i olika former har varit vanliga i många år. Idag revolutionerar små kostnadseffektiva robotarmar återigen den industriella världen genom att tillverkarna flexibilitet och ökad produktivitet till lägre kostnad.

OnRobots grip- och känselteknik gjorde det äntligen möjligt att få en helt samarbetande lösning för din tillämpning. OnRobots samarbetande verktyg gör automation tillgänglig och lönsam för alla tillverkare. Den snabba installationen och enkla programmeringen av griparna och sensorerna sparar in tid för installation och produktionscykler, vilket ökar produktiviteten och säkerställer en snabb återbetalning av hela tillämpningen.

OnRobots gripare och sensorer används för många traditionella industritillämpningar, men tack vare våra armslutverktygs mångsidighet och flexibilitet är det bara fantasin som sätter gränser.