Request a quote for OnRobot End-of-Arm Tooling

Request a quote for OnRobot End-of-Arm Tooling

OnRobot provides all type of gripping and sensing systems for collaborative applications like assembly, surface polishing, pick & place, machine tending or testing and quality inspection.

Cửa hàng một điểm đến cho các ứng dụng hợp tác
Nhanh chóng và dễ dàng cung cấp cho khách hàng các giải pháp cùng với tất cả các công cụ mà bạn cần tại một nơi
Nhiều công cụ, rô-bốt và ứng dụng
Tăng doanh số của bạn lên - Hoàn thành nhiều dự án với ít thời gian hơn và tiền lời cao hơn
Một hệ thống, không phức tạp
Tiết kiệm thời gian và phát triển doanh nghiệp của bạn nhanh chóng với sự lập trình hợp nhất và dễ triển khai