Liên lạc với chúng tôi tại đây

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Chúng tôi tham dự triển lãm trên toàn thế giới, do vậy, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội gặp chúng tôi trực tiếp! Hãy kiểm tra lịch trình dưới đây và xem liệu chúng tôi sắp có mặt ở khu vực của bạn hay không!
Share
Th8-2021
Seminar LIve
Live Seminar - OnRobot & Fanuc

Ohmstrasse 1, DE-82054 Sauerlach: Sauerlach
Wir demonstrieren Ihne zahlreiche Einsatzmöglichkeiten de OnRobot Applikationen am Fanuc CRX