Povrchová úprava

Povrchová úprava

Můžete svá řešení pro povrchové úpravy OnRobot „naučit“, jak spolehlivým způsobem sledovat jakkoliv obtížný obrys, čímž ušetříte mnoho dní programování. Snímač síly / krouticího momentu OnRobot s technologií OptoForce a softwarovým balíčkem umožňuje, aby robot neustále udržoval stejnou sílu a rychlost. Dosažení přesné povrchové úpravy s krátkými časy potřebnými pro integraci a snadným programováním.
PERFECTLY POLISHED
The HEX sensor, coupled with the right polishing tool for your surface makes the ideal solution for everything from cars to stainless steel sinks to furniture legs to kitchen items like mixers and refrigerators, but also machining of parts that need a polished surface.
Jak můžete ušetřit peníze – viz naše případová studie