สายการผลิตที่มีส่วนผสมสูงในปริมาตรต่ำที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์มือจับแบบคู่

สายการผลิตที่มีส่วนผสมสูงในปริมาตรต่ำที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์มือจับแบบคู่

The Dual RG2 is used in Grenaa Spaantagning’s high mix - low volume production to increase the productivity on the CNC and milling machines, and save time on each production cycle.

  • Minimizes shifts, thus increasing productivity
  • Increases the quality of finished goods
  • Short reconfiguration time enables easy re-deployment
  • Customizable finger tips are key to handling components with diverse geometry and high surface finish requirements