บล็อก

บล็อก
นี่คือบล็อกของ OnRobot ที่ที่คุณจะได้พบกับเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับการบูรณาการส่วนการทำงานของคุณ
Share
labor shortage solutions
Share
Struggling to fill positions in manufacturing? The good news is: so are your competitors.
manufacturing reshoring
Share
Manufacturers in the EU and the US are moving production closer to home. Find out why.
robotic trends for 2024
Share
Top 3 robotic automation trends your competitors don’t want you to know about in 2024.
not too small for robotic automation
Share
Robotic automation is no longer the prerogative of large manufacturers.
cost-control robotic automation
Share
Are you still holding off on robotic automation because of costs and long-time ROI?
sustainability in manufacturing with robotic automation
Share
Discover how robotics play a key role in accelerating your transition towards sustainable manufacturing.