การทดสอบคุณภาพและการตรวจสอบ

การทดสอบคุณภาพและการตรวจสอบ

ห้องปฏิบัติการมักีพื้นที่น้อย หุ่นยนต์ที่ใช้พื้นที่น้อยจึงเป็นระบบที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุด การต่อเครื่องมือประกอบปลายแขนกลของ OnRobot ช่วยให้การควบคุมการทำงานของคุณเป็นไปอย่างแม่นยำและสอดคล้อง แรงที่กำหนดได้ ทำให้อุปกรณ์มือจับของ OnRobot สามารถจัดการตัวอย่างตรวจเลือดหรือส่วนการทำงานที่อ่อนไหวได้อย่างมั่นใจได้
TRUE HUMAN-ROBOT COLLABORATION
Our sensitive end-of-arm tools make it possible for your robot to safely interact with your human workers on quality assurance and testing tasks.
คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร - ดูกรณีศึกษาของเรา