Ytbehandling

Ytbehandling

Du kan ”lära” din OnRobot ytbehandlingslösningar för att säkert kunna följa även svåra konturer och på så vis spara in flera dagars programmering. OnRobots kraft-/vridmomentsensor med OptoForce-teknik och programvarupaket gör att roboten konstant kan hålla samma kraft och hastighet. Få en precis ytbehandling med kort integrationstid och enkel programmering.
PERFECTLY POLISHED
The HEX sensor, coupled with the right polishing tool for your surface makes the ideal solution for everything from cars to stainless steel sinks to furniture legs to kitchen items like mixers and refrigerators, but also machining of parts that need a polished surface.
Hur du kan spara pengar - Se vår fallstudie