HEX FORCE/TORQUE SENSOR

Hexforce

HEX 6-AXLAD KRAFT-/VRIDMOMENTSENSOR

OnRobots 6-axlade kraft-/vridmomentsensor ger 6 grader av kraft- och vridmätning. Våra sensorer är utformade för att passa till de aktuella indistrirobotarmarna. Integrering med olika gränssnitt är enkelt. Vanliga tillämpningar är kraftstyrningsenheter, inlärning och kraschdetektering, men sensorerna kan användas tillsammans med sluteffektorer med verktyg för slipning, polering eller avgradning.

Modeller som är tillgängliga för tillfället:

HEX-E /hög precision
HEX-H /låg deformering