DUAL GRIPPER

DUAL GRIPPER

Dubbel gripare

Både RG2 och RG6 finns i konfiguration med dubbel gripare. Detta möjliggör två gripare för att installeras på samma robotarm utan ytterligare kablar. De två griparna fungerar som självständiga gripare.

Den dubbla konfigurationen möjliggör för robotarmen att genomföra med komplexa uppgifter samtidigt som den betydligt ökar produktiviteten, helt enkelt genom att hantera fler föremål åt gången. Den möjliggör också att anpassa konfigurationen till tillämpningen, istället för att behöva göra tidskrävande ändringar av tillämpningen för att anpassa den för automationen.