Đóng gói & Xếp pallet

Đóng gói & Xếp pallet

Việc tự động hóa dây chuyền đóng gói sẽ giúp mở rộng hoạt động sản xuất, cho phép sử dụng cùng lúc giải pháp rô-bốt tự động và nhân viên thông thường. Với việc sử dụng rô-bốt đóng gói đa năng có gắn công cụ cổ tay rô-bốt OnRobot, bạn có thể giảm thiểu thời gian đóng gói và giải phóng nhân viên của mình khỏi những nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Kẹp gắp OnRobot với lực tác động có thể điều chỉnh được giúp bạn có được một giải pháp linh động và dễ tích hợp cho các vấn đề liên quan đến hoạt động đóng gói.
GRAB & PACK
With its built-in electrical vacuum pump, the VG10 vacuum gripper takes up less space and uses less energy than traditional vacuum grippers. Since you can customize the suction cups, you can find the exact configuration for handling your particular packaging needs. Easy installation and programming mean the VG10 is packing up your products in no time.
Làm thế nào để tiết kiệm tiền - Hãy xem nghiên cứu tình huống