DUAL GRIPPER

DUAL GRIPPER

KÉP GẮP KÉP

Cả RG2 và RG6 đều có cấu hình Kẹp gắp kép. Điều này cho phép bạn có thể lắp cả hai kẹp gắp vào cùng một cánh tay rô-bốt mà không cần thêm dây cáp. Hai kẹp gắp có khả năng hoạt động như hai kẹp độc lập.

Cấu hình kép cho phép cánh tay rô-bốt thực hiện được nhiều công việc phức tạp hơn do có thể xử lý nhiều vật thể cùng lúc; nhờ đó làm tăng năng suất một cách đáng kể. Điều này cũng cho phép người dùng có thể áp cấu hình này vào các ứng dụng thay vì phải tốn thời gian để thay đổi ứng dụng cho phù hợp với quá trình tự động hóa.