HEX FORCE/TORQUE SENSOR

Hexforce

BỘ CẢM BIẾN LỰC/MÔ-MEN XOẮN 6 TRỤC HEX

Bộ cảm biến mô-men xoắn lực 6 trục của OnRobot mang lại 6 mức đo lường độ lực và mô-men xoắn. Bộ cảm biến của chúng tôi được thiết kế để có thể phù hợp với hầu hết cánh tay rô-bốt công nghiệp hiện có trên thị trường. Dễ dàng tích hợp với nhiều giao diện hiện có. Các ứng dụng thường gặp là thiết bị kiểm soát lực, hoạt động hội thảo và phát hiện va chạm, nhưng bộ cảm biến của chúng tôi có thể được sử dụng cùng với thiết bị phản ứng cổ tay của các dụng cụ gắp, đánh đóng hoặc mài nhẵn.

Các mẫu hiện có:

HEX-E/High Precision
HEX-H/Low Deformation