RG2-FT

See and touch objects  with intelligent gripping

RG2-FT - Kẹp gắp thông minh với bộ cảm biến F/T

NHÌN VÀ CẢM NHẬN VẬT THỂ
VỚI TÍNH NĂNG GẮP THÔNG MINH

RG2-FT có một kẹp gắp thông minh và nhạy bén hơn, có khả năng kiểm soát rô-bốt và tự kiểm soát để đạt được những gì mà người vận hành mong muốn, ngay cả khi không thể lập trình trước những thông số chính xác. Điều này giúp rô-bốt có thể cộng tác hoàn hảo với người vận hành, giúp đỡ họ giống như một đồng nghiệp.