Montering

Montering

Ofta kräver monteringsverksamhet att roboten lokaliserar och greppar föremål precist och kan hantera små delar i olika former och storlekar. Samarbetande armslutverktyg från OnRobot hjälper dig att öka produktionshastigheten och -kvaliteten samtidigt som du sänker kostnaderna. Med enkel omplacering passar den väldigt bra för små och medelstora företag med en produktion med stor variation och liten volym.

Genom att använda en helt samarbetande installation kan roboten och armslutverktygen arbeta sida vid sida med dina arbetare. När du låter roboten ta hand om repetitiva och enkla jobb, kan arbetarna ägna sig åt andra uppgifter.
ALWAYS PRECISE, NEVER TIRED
The RG2-FT can accurately and efficiently perform your assembly tasks, even after your human workers head home. Flexible and precise, it can handle parts of different sizes.
Hur du kan spara pengar - Se vår fallstudie