Hoàn thiện bề mặt

Hoàn thiện bề mặt

Bạn có thể "dạy" OnRobot của mình các giải pháp hoàn thiện bề mặt để có thể đi theo tất cả các biên dạng khó, giúp bạn tiết kiệm thời gian lập trình. Cảm biến lực/mô-men xoắn của OnRobot với công nghệ OptoForce và gói các phần mềm cho phép rô-bốt có thể liên tục giữ lực và tốc độ đồng đều. Đạt được khả năng hoàn thiện bề mặt chính xác với thời gian tích hợp ngắn và lập trình dễ dàng.
PERFECTLY POLISHED
The HEX sensor, coupled with the right polishing tool for your surface makes the ideal solution for everything from cars to stainless steel sinks to furniture legs to kitchen items like mixers and refrigerators, but also machining of parts that need a polished surface.
Làm thế nào để tiết kiệm tiền - Hãy xem nghiên cứu tình huống