Balení a paletizace

Balení a paletizace

Automatizace balicí linky vytváří model kolaborativního řešení, které umožňuje fungování automatizovaného řešení s využitím robotů pracujících společně se zaměstnanci. Využitím kolaborativního robota s připojeným nástrojem OnRobot pro balení zkrátíte čas balení a zbavíte pracovníky repetitivních úkolů. Díky nastavitelné síle gripperu OnRobot získáte velmi flexibilní a snadno integrovatelné řešení pro balení produktů.
GRAB & PACK
With its built-in electrical vacuum pump, the VG10 vacuum gripper takes up less space and uses less energy than traditional vacuum grippers. Since you can customize the suction cups, you can find the exact configuration for handling your particular packaging needs. Easy installation and programming mean the VG10 is packing up your products in no time.
Jak můžete ušetřit peníze – viz naše případová studie