การบรรจุและวางบนพาเลท

การบรรจุและวางบนพาเลท

การปรับสายการบรรจุให้เป็นระบบอัตโนมัติทำให้สายการผลิตของคุณสามารถประสานการทำงานร่วมกันระหว่างระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติและแรงงานจริง หุ่นยนต์บรรจุและชุดปลายแขนกล OnRobot ที่เชื่อมต่อ ช่วยลดเวลาในการบรรจุและภาระสำหรับแรงงานในการทำงานแบบซ้ำ ๆ เดิม แรงของอุปกรณ์มือจับ OnRobot ที่ปรับได้ ทำให้คุณสามารถประสานการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในสายการบรรจุได้อย่างยืดหยุ่น
GRAB & PACK
With its built-in electrical vacuum pump, the VG10 vacuum gripper takes up less space and uses less energy than traditional vacuum grippers. Since you can customize the suction cups, you can find the exact configuration for handling your particular packaging needs. Easy installation and programming mean the VG10 is packing up your products in no time.
คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร - ดูกรณีศึกษาของเรา