Lắp ráp

Lắp ráp

Có rất nhiều hoạt động lắp ghép đòi hỏi rô-bốt phải xác định vị trí và kẹp một cách chính xác, hoặc phải thường xuyên xử lý các chi tiết nhỏ với hình dạng và kích thước khác nhau. Công cụ cổ tay rô-bốt cộng tác của OnRobot sẽ giúp bạn tăng tốc độ và chất lượng, đồng thời giảm chi phí sản xuất. Nhờ khả năng dễ dàng tái phát triển, OnRobot thực sự sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các hoạt động sản xuất quy mô nhỏ nhưng đa dạng.

Nếu có thể sắp đặt môi trường làm việc đầy đủ và dễ cộng tác, bạn có thể để rô-bốt và công cụ cổ tay rô-bốt cùng làm việc với nhân viên. Rô-bốt sẽ đảm nhiệm những nhiệm vụ đơn giản và mang tính lặp lại để nhân viên của bạn có thể làm những công việc khác.
ALWAYS PRECISE, NEVER TIRED
The RG2-FT can accurately and efficiently perform your assembly tasks, even after your human workers head home. Flexible and precise, it can handle parts of different sizes.
Làm thế nào để tiết kiệm tiền - Hãy xem nghiên cứu tình huống