Montáž

Montáž

Mnoho montážních operací vyžaduje, aby robot přesně lokalizoval a uchopoval předměty; často je nezbytná manipulace s malými součástmi různých tvarů a velikostí. Kolaborativní nástroje pro robotická ramena OnRobot pomáhají zvýšit rychlost a kvalitu výroby za současného snížení nákladů. Díky snadnému opětovnému nasazení jde o skutečný přínos pro malé a střední podniky vyrábějící různé výrobky v nízkém objemu.

Při využití plně kolaborativního nastavení může robot s nástroji pro robotická ramena pracovat bok po boku s vašimi pracovníky. Pokud robotická instalace převezme opakované, jednoduché úlohy, uvolníte tím vaše pracovníky pro jiné úkoly.
ALWAYS PRECISE, NEVER TIRED
The RG2-FT can accurately and efficiently perform your assembly tasks, even after your human workers head home. Flexible and precise, it can handle parts of different sizes.
Jak můžete ušetřit peníze – viz naše případová studie