Pick & Place

Pick & Place

Zvýšení produktivity díky zrychlení procesu Pick & Place je jen jednou z výhod používání gripperů OnRobot ve výrobě. Instalací kolaborativního robota s gripperem OnRobot dosáhnete trvalé dokonalé přesnosti, protože se nikdy neunaví. Díky programovatelné síle může gripper OnRobot snadno manipulovat i s těmi nejkřehčími díly.

Automatizace procesu Pick & Place v potravinářském a farmaceutickém průmyslu snižuje riziko kontaminace výrobku.
DOUBLE THE EFFICIENCY
Dual RG2 grippers with customizable fingertips make you twice as productive and help your robot achieve maximum efficiency.
Jak můžete ušetřit peníze – viz naše případová studie