การประกอบ

การประกอบ

งานประกอบหลายครั้งต้องอาศัยหุ่นยนต์เพื่อระบุตำแหน่งและจับยึดชิ้นงานอย่างแม่นยำ และมักต้องมีการจับชิ้นงานเล็ก ๆ ที่มีขนาดและรูปทรงต่าง ๆ กัน การทำงานร่วมกับของแขนกลจาก OnRobot ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความเร็วในการทำงานและคุณภาพของงาน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย การปรับเปลี่ยนที่ไม่ยุ่งยากถือเป็นข้อดีสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ใช้การผลิตแบบผสมผสาน/มีปริมาณน้อย

การตั้งค่าการทำงานร่วมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้คุณสามารถสั่งการหุ่นยนต์และแขนกลเพื่อให้ทำงานไปพร้อม ๆ กับแรงงานปกติ หุ่นยนต์ที่รับหน้าที่ทำงานในส่วนที่ซ้ำ ๆ เดิมทำให้งานที่ไม่ซับซ้อนไม่เป็นภาระสำหรับแรงงาน เพื่อให้แรงงานสามารถจัดการงานในส่วนอื่น ๆ ที่ซับซ้อนกว่า
ALWAYS PRECISE, NEVER TIRED
The RG2-FT can accurately and efficiently perform your assembly tasks, even after your human workers head home. Flexible and precise, it can handle parts of different sizes.
คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร - ดูกรณีศึกษาของเรา