ดาวน์โหลดตอนนี้

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งคู่มือ แบบแปลน ซอฟต์แวร์และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก OnRobot ตรวจสอบลิงค์ดาวน์โหลดได้จากอีเมล
automated robotic arm gripper rg2
RG2
DUAL QUICK CHANGER
ตัวเปลี่ยนเร็วแบบคู่
GECKO GRIPPER
กริปเปอร์ GECKO
QUICK CHANGER
ตัวเปลี่ยนเร็ว
HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR
เซ็นเซอร์วัดแรง/แรงบิด HEX แบบ 6 แกน
RG2-FT
RG2-FT Gripper
Rg6 pick and place robotic arm gripper
RG6
VG10
VG10
เอกสารข้อมูล
คู่มือฉบับย่อ
คู่มือผู้ใช้
แผ่นพับ
ซอฟต์แวร์
แบบแปลน
ภาพ