VGC10

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

มือจับสุญญากาศไฟฟ้าที่กะทัดรัดและปรับแต่งได้

  • VGC10 - มือจับสุญญากาศไฟฟ้าที่อ่อนตัวและปรับแต่งได้อย่างไร้ขีดจำกัด เหมาะกับความต้องการใช้งานทุกอย่างของคุณ
  • มือจับขนาดเล็กและน้ำหนักเบานั้น เหมาะสมสำหรับพื้นที่แคบ แต่มือจับมีพลังมหาศาล ใช้กับวัตถุน้ำหนักสูงสุด 15 กก.
  • ไม่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายอากาศจากภายนอกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและเพิ่มความรวดเร็วในการใช้งาน

 

 

VGC10 - มือจับสุญญากาศไฟฟ้าที่กะทัดรัด เปิดโอกาสให้ปรับแต่งได้อย่างไร้ขีดจำกัด มีตัวเลือกในการเปลี่ยนถ้วยดูดสำหรับการประยุกต์ใช้ตามความต้องการแทบทุกอย่าง VGC10 มีขนาดเล็กกว่า VG10 เหมาะสมสำหรับพื้นที่แคบเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการใช้งานระบบอัตโนมัติของคุณ และด้วยน้ำหนักเพียงครึ่งเดียวของ VG10 แต่สามารถรับน้ำหนักได้เท่ากัน VGC10 สามารถยกวัตถุที่มีขนาดเล็ก รูปร่างแปลก และมีน้ำหนักมาก แม้จะใช้งานกับแขนกลหุ่นยนต์ขนาดเล็กก็ตาม VGC10 มีช่องอากาศสองช่องที่แยกการควบคุมอย่างอิสระที่ทำให้มันสามารถทำหน้าที่เป็นมือจับคู่ที่สามารถจับและปล่อยได้ในครั้งเดียว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วให้มากขึ้นอีก มือจับไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดนี้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และสามารถตั้งโปรแกรมได้ง่าย โดยไม่ต้องมีเครื่องอัดอากาศหรือแหล่งอากาศอื่น ทำให้ใช้งานง่ายและรวดเร็วเพื่อเพิ่มความอ่อนตัวในการผลิต

สามารถใช้งานกับหุ่นยนต์ของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ