OM ONROBOT

OnRobot är ett globalt företag med huvudkontor i robotklusterhuvudstaden Odense, Danmark. Vi ger ett innovativt Plug & Produce-armslutverktyg som hjälper tillverkare att få ut maximal nytta av samarbetande robotar: användarvänlighet, kostnadseffektivitet och säkerhet sida vid sida med mänskliga arbetare.

Vision – Värderingar

Vår vision är att vara det ledande företaget inom samarbetande armslutverktyg och erbjuda våra kunder innovativa samarbetande lösningar med äkta Plug & Produce-funktionalitet.

Samtidigt har vi en passion för att ”stärka ditt samarbete” och därför har vi utformat våra produkter att vara så användarvänliga, säkra och mångsidiga som möjligt.

Historik

OnRobot A/S grundades i juni 2018 som en sammanslagning av tre innovativa företag inom armslutverktyg med målet att förenkla den pågående tillväxten inom samarbetande robotteknik. Vårt nya företag slår ihop USA-baserade Perception Robotics, Ungern-baserade OnRobot A/S och Danmark-baserade On Robot och bildar OnRobot A/S. Denna starka allians driver innovationen och användarvänligheten för armslutverktyg.

OnRobot, grundat 2015, försåg RG2 och RG6 med elektriska plug-and-play-gripare som monteras direkt på robotarmen, är ytterst flexibla och samtidigt enkla att programmera och körs från samma gränssnitt som roboten utan behov för ingenjörer. År 2014 startade Bilge J. Christiansen projektet att utforma en innovativ kabelfri gripare. Ebbe O. Fuglsang hjälpte Bilge att utveckla programvaran och användargränssnitt för RG2-griparen. År 2015 grundades On Robot ApS och de första griparna såldes i Europa. Ett nätverk med återförsäljare började etableras. År 2016 erhöll företaget väsentliga investeringar från privata investerare och den danska Tillväxtfonden (Vækstfonden). Återförsäljarnätverket utvidgades till Asien, Nordamerika och Oceanien. År 2017 och 2018 upprättade On Robot kontor i USA, Malaysia och Tyskland, medan återförsäljningsnätverken utvidgades till över 100 återförsäljare i över 40 länder.

OptoForce, grundat 2012, tillhandahöll kraft-/vridmomentsensorer med ett känselsinne till industrirobotar så att de kanautomatisera uppgifter som annars skulle kräva en mänsklig hands fingerfärdighet. OptoForce startade som en spinoff från universitetet 2012 och tog sedan in de senaste teknikerna från robotforskningen till industrin. Företagets historia startade som ett universitetsprojekt när företagets två grundare – Ákos Tar, Ph.D. and József Veres, Ph.D. studerade bionik och robotik i samma klass vid universitetet. De påbörjade ett projekt att bygga en tvåbent robot. Ett av deras fokusområden var att utveckla robotens sinnen, så de behövde mäta krafter på benet längs X-Y-Z-axlarna. De utvecklade en skiktstruktur i vilken silikonet faktiskt ändrade sin form vid en tyngre last och gjorde beräkningar i alla möjliga riktningar. OptoForce stöddes av kända investerare som ungerska riskkapitalinvesterare Day One Capital, Finext Startup och Momentum samt Enrico Krog, tidigare vd för Universal Robots.

Perception Robotics, grundat 2012, och baserat i Los Angeles, utvecklade bio-inspirerade robotgripare: en geckoinspirerad gripare för att hantera större, platta föremål och kompatibla taktilsensorer i gummi (”hud”) för att ge robotarna ett känselsinne.