DUAL QUICK CHANGER

DUAL QUICK CHANGER

Mer kraft för dubbla resultatet!

  • Den dubbla griparen förkortar cykeltiden och kan förbättra produktiviteten med 50 % eller mer 
  • Ökad produktivitet ger snabbare återbetalning och lönsamhet på så lite som 3 månader. 

Med vår nya Dual Quick Changer kan du använda våra armslutsverktyg tillsammans i en enda cykel. Med denna innovativa lösning kan du använda två RG2-gripare eller en RG6-gripare med en VG10 – det är helt upp till dig. Byt snabbt och sömlöst mellan våra verktyg för att maximera utnyttjandegraden av dina robotar med Dual Quick Changer.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools