HEX SEXAXLAD KRAFT-/VRIDMOMENTGIVARE

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

Touch & Go – enkel automatisering med ett känselsinne

  • Flexibel sensor utökar möjligheterna för automatisering av processer som inte tidigare var möjliga
  • Driftklar integration förkortar driftsättningstiden för precisa införingsuppgifter från månader till dagar.
  • Sensorteknik med hög noggrannhet ger 95 % bättre kvalitet vid införings- och monteringsuppgifter.
  • Sensorbaserade tillämpningar förkortar cykeltiden med upp till 60 % så att du kan producera mer med samma antal anställda.
  • Tack vare den enkla programmeringen kan även komplexa poleringsuppgifter startas på mindre än en dag.

OnRobots sexaxlade kraft-/vridmomentgivare ger korrekt kraft- och vridmomentmätning längs alla sex axlar. Det ger dig precis kontroll vid komplicerade monterings-, polerings-, slipnings- eller avgradningsuppgifter. Dessutom omfattar HEX-programvaran vägregistrering, kraftstyrning (för UR och Kuka) och särskilda funktioner för införingsuppgifter (endast UR). Detta innebär kortare integrationstid i din produktionslinje. Våra sensorer är utformade för att passa till de aktuella industrirobotarmarna. Vanliga tillämpningar är polering, slipning, avgradning och montering, men den kan också användas för inlärning och kraschdetektering.

Modeller som är tillgängliga för tillfället:

  • HEX-E /hög precision
  • HEX-H /låg deformering
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools