RG6

Rg6 pick and place robotic arm gripper

RG6 – plockning och placering – flexibel med längre räckvidd och lite större muskler

  • Flexibla gripare kan hantera många olika delar med olika storlek och form. 
  • Plug & Produce-design förkortar driftsättningstiden från en dag till en timme.
  • Enkel driftsättning med produktionsfärdiga gripare minskar programmeringstiden med 70 % 

RG6-griparen är en flexibel samarbetande gripare som nu har OnRobots Quick Changer inbyggd. Det nya fästet gör det mycket enklare att ändra griparens riktning, samtidigt som den bibehåller samma rörelseomfång och positioner som tidigare. Kabeln stöds genom Quick Changer, vilket innebär att det inte finns någon kabel på sidan och att du inte behöver ansluta och koppla ifrån den när det är dags att byta verktyg. Den fungerar sömlöst med vår Dual Quick Changer och alla våra andra gripare så att du kan maximera utnyttjandegraden av dina robotar.

.

Griparen är lätt att använda och kompatibel med ett stort antal samarbetande och lätta industrirobotar. 

Med en slaglängd på 160 mm kan RG6 plocka upp många olika slags föremål. Med en ännu starkare motor är RG6 nu mer robust än någonsin tidigare. Denna flexibla och allsidiga gripare kan hjälpa dig att öka antalet tillämpningar som du kan automatisera, från maskinbetjäning och plockning och placering till montering, förpackning och palletering

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools