RG2-gripare

RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK

RG2 – FLEXIBEL ROBOTGRIPARE MED 2 FINGRAR OCH BRED SLAGLÄNGD

  • Flexibla gripare kan hantera många olika delar med olika storlek och form.
  • Plug & Produce-design förkortar driftsättningstiden från en dag till en timme.
  • Enkel driftsättning med produktionsfärdiga gripare minskar programmeringstiden med 70 % 
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools