DUÁLNÍ MĚNIČ QUICK CHANGER

DUAL QUICK CHANGER

DUÁLNÍ MĚNIČ QUICK CHANGER – DUÁLNÍ ÚCHOP, VÍCE VÝKONU PRO DVOJNÁSOBNOU PRODUKTIVITU

  • Duální uchopovač zkracuje dobu cyklu a dokáže zvýšit produktivitu o 50 % a více
  • Vyšší produktivita přináší návratnost investic za pouhé 3 měsíce
  • Více produktivního času při obsluze CNC stroje 

Nový duální měnič Quick Changer vám umožňuje používat nástroje pro robotická ramena současně v jednom cyklu. V tomto inovativním řešení můžete používat dva uchopovače RG2 nebo uchopovač RG6 spolu s VG10 – je to jen na vás. Snadné a bezproblémové přepínání mezi nástroji pomocí duálního měniče Quick Changer maximalizuje využití vašich robotů.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools