RG2

automated robotic arm gripper rg2

RG2 – plockning och placering – flexibla fingrar för lättare uppgifter

  • Flexibla gripare kan hantera många olika delar med olika storlek och form. 
  • Plug & Produce-design förkortar driftsättningstiden från en dag till en timme.
  • Enkel driftsättning med produktionsfärdiga gripare minskar programmeringstiden med 70 % 

RG2-griparen är en flexibel samarbetande gripare som nu har OnRobots Quick Changer inbyggd. Det nya fästet gör det mycket enklare att ändra griparens riktning, samtidigt som den bibehåller samma rörelseomfång och positioner som tidigare. Kabeln stöds genom Quick Changer, vilket innebär att det inte finns någon kabel på sidan och att du inte behöver ansluta och koppla ifrån den när det är dags att byta verktyg.  Den fungerar sömlöst med vår Dual Quick Changer och alla våra andra gripare så att du kan maximera utnyttjandegraden av dina robotar. 

RG2 levereras nu som standard med skyddsskärmar.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools