RG2-FT Gripper

RG2-FT

RG2-FT – Smart griber med F/T-sensor, EN HJÆLPENDE HÅND MED BERØRINGSSANS

  • Nøjagtig registrering forbedrer produktionskvaliteten ved at reducere fejlraten med helt op til 60 % ved vanskelige pick-and-place-processer 
  • Registrering, som er nem at programmere, gør, at robotten kan fungere som operatørens tredje arm med menneskelignende aflevering af dele.
  • Mulighed for at automatisere isætningsopgaver, som ikke tidligere var mulige, kan reducere driftsomkostningerne med 40 %. 

RG2-FT er en topmoderne griber med yderligere perception og intelligens, som er i stand til at kontrollere robotten (på UR) og sig selv og dermed gøre, hvad en operatør ønsker, den skal gøre – selv når det ikke er muligt at forprogrammere nøjagtige parametre. Dette muliggør reelt samarbejde med menneskelige operatører, og yder samme støtte som en kollega ville kunne.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools